Piedestal

Z PUAPEDIA
Přejít na: navigace, hledání

V pickup komunitě se často využívá obrat stavět ženu na piedestal. Je tím myšlena situace, kdy vnímáš u ženy vyšší hodnotu, než sám u sebe. To je velmi velký problém a překážka v procesu svádění a seznamování se.

Příčiny

 • Snížené sebehodnocení - může vzniknout např. z mindráků z mládí, ze srovnávání se s nejlepšími (celebrity apod.), nebo např. z představ jako abych získal ženy, potřebuji peníze, slávu, moc, vzhled, svaly, výšku apod. Velmi výrazný vliv na snížené sebehodnocení může mít nedostatek dřívějších zkušeností - obzvlášť pokud jsi ve věku, ve kterém již společnost od tebe očekává určité zkušenosti a ty je nemáš, pak to může velmi silně podrývat tvou sebedůvěru.
 • Nadhodnocení ženy - některé zdroje nám předkládají ženu jako nedotknutelnou bohyni a na některé muže to má velký dopad, takže ji pak muž takto skutečně vnímá. Velký vliv má vyhýbavé chování - pokud se muž v žen straní, nebo se v minulosti stranil. Dalším problém může být nedostatek zkušeností - pokud jsi potkal málo žen a jedna z jich se vymyká, protože ti připadá výrazně lepší, než ostatní, nebo jsi s ní měl nejlepší vztah, pak to může vést k jejímu silnému nadhodnocení.

Následky

 • Strach - bojíš se ženu oslovit, projevit zájem, dotknout se jí, říct svůj názor atd.
  • Strach z odmítnutí - pokud ženu vnímáš jako nadřazenou sobě, pak ti její odmítnutí způsobí vysokou bolest, protože její názor na tebe respektuješ více, než svůj vlastní. Této bolesti se chceš vyhnout, takže se vlastně bojíš odmítnutí a často vůbec nepodnikneš potřebnou akci - neoslovíš ženu, neprojevíš svůj skutečný zájem apod. Díky tomu ztrácíš atraktivitu obzvlášť tehdy, kdy žena vnímá, že něco chceš udělat a přitom se bojíš to udělat. Pak tě žena vnímá jako slabého - jak bys ji mohl chránit, když se bojíš jí samotné? Samozřejmě to také vede k nedostatku příležitostí k navázání kontaktu či posunutí vztahu na další úroveň. To zase dále vede k nedostatku zkušeností a nedostatek zkušeností strach udržuje či nadále prohlubuje, stejně tak mohou vznikat pocity méněcennosti apod.
  • Strach být sám sebou - pokud máš pocit, že je pro ženy nepřitažlivý tvůj celkový projev, tak je to jen iluze - pokud je tvůj projev opravdu nepřitažlivý, tak je to nejspíše jen proto, že sám v sebe nevěříš, a ta nejistota se promítá do tvého projevu. Ideální řešení je samozřejmě získat důvěru v sama sebe, nicméně většina mužů se uchyluje k nějaké zkratce:
   • Vysoká stydlivost, zamlklost, strach se projevit.
   • Máš potřebu dělat ze sebe někoho jiného - například si hraješ na "drsňáka", na "alfa-samce", nebo se snažíš přehnaně být vtipný, používat naučené věty apod. To je problém, protože to je obvykle snadno průhledné a žena vidí, že se moc snažíš a správně vyhodnotí, že je to proto, že sám v sebe vlastně nevěříš.
  • Strach, že zůstaneš sám - vzniká především nedostatkem pozitivních zkušeností se ženami. V důsledku cítíš velkou potřebu získat ženu/ženy, a tato potřeba je naléhavá a nutkavá. Pak se bojíš, že vztah se ženou nějak zkazíš - protože máš pocit, že jiná už nebude - a bojíš se stanovit si vlastní hranice, říct si o to, co chceš, odmítnout, co nechceš a podobně. Nechceš vyvolávat potenciálně konfliktní situace. V důsledku ženě připadáš slabý a tedy neatraktivní.
 • Syndrom hodného chlapce - přehnaně se snažíš zaujmout, podlézat apod. To vede také ke snížení atraktivity - žena vnímá, že si sám sebe dostatečně nevážíš, a proto si tě neváží ani ona.
 • Oneitis - případ, kdy vnímáš velmi vysokou hodnotu u jediné konkrétní ženy. To vede k situaci, kdy nemůžeš získat tuto konkrétní ženu (protože pro ni nejsi atraktivní) ani jiné ženy (protože o ně naopak nemáš zájem ty).

Co dělat?

Odpověď na tuto otázku je konečné řešení problémů se ženami pro většinu pickuperů. Pokud přestaneš stavět ženy na piedestal a budeš je skutečně vnitřně brát jako sobě rovné, pak se začneš seznamovat přirozeně a začneš to považovat za normální věc. Negativní následky vymizí samy od sebe a nebude co řešit. Samozřejmě to není tak jednoduché a hlavně jde o dlouhodobý proces. Nejdůležitější součástí tohoto procesu je masivní akce.

Inner game

Vhodné je změnit způsob svého myšlení a vnímání, což může být velmi obtížné udělat přímo, nicméně určité postupy existují. Je třeba brát je s rezervou, neboť náš mozek se změnám usilovně brání a rád vymýšlí způsob, jak nové informace interpretovat tak, aby stávající myšlenkové vzory zůstaly zachovány.

 • Změnit způsob hodnocení lidí - akceptuj, že lidé nemají různou hodnotu, resp. hodnota je relativní - záleží vždy na tom, kdo hodnotí a proč. Pro správné chápání hodnocení sama sebe a jiných může dopomoci např. kniha Psychokybernetika. Přečtení jedné knihy však nestačí, je třeba si v sobě nová přesvědčení neustále vytvrzovat. Toto je pouze teoretická rovina, která poslouží k vysvětlení problému, ale sama nic moc nevyřeší.
 • Používat afirmace - pravidelným opakováním určité informace může dojít k integraci nové myšlenky do svého vnímání světa.

Outer game

Vnější hra, tedy řízení svého vnějšího chování, může být mnohem efektivnějším způsobem změny svého vnímání.

 • Budovat hojnost - pokud máš kolem sebe dostatek žen, příležitostí a máš spoustu pozitivních zkušeností, pak máš velmi vysokou šanci na zdravé hodnocení sebe sama i žen kolem sebe. Svou vlastní hodnotu neřešíš a pokud jde o ženy, hodnotíš si vysoce hlavně ženu (nebo ženy), se kterou už nějaký vztah máš, a ty ženy, se kterými zatím vztah nemáš, tolik neřešíš. Tím přestaneš stavět ženy na piedestal. Klíčem k získání hojnosti je hlavně masivní akce. Musíš tedy oslovovat, překonávat komfortní zónu, projevovat svůj opravdový zájem.
 • Rozhodovat se sám - každý muž by měl kultivovat svou schopnost rozhodování. Rozhodování je úzce spojeno s důvěrou ve vlastní názor a s důvěrou v sebe sama. Pokud se muž neustále někoho ptá, co má dělat, pak si neustále buduje a udržuje přesvědčení, že názor někoho jiného je hodnotnější, než názor jeho vlastní. Měl bys tedy budovat schopnost rozhodovat se za sebe a případně i vést ostatní. Jakmile budeš důvěřovat svému názoru a sám sobě, pak ti bude méně záležet na tom, co si o tobě myslí ostatní, a přestaneš stavět ženy na piedestal.