Oslovení

Z PUAPEDIA
Přejít na: navigace, hledání

Oslovení (anglicky "approach") je zahájení konverzace se ženou za účelem seznámení. Myšleno je tedy primárně tzv. studené oslovení (anglicky "cold approach"), kdy oslovuješ ženu, kterou neznáš a nikdy jsi s ní nemluvil. Cílem celé interakce je obvykle získání kontaktu, konverzace, instantní rande nebo eskalace vedoucí ideálně k sexu.

Přímé vs. nepřímé oslovení

Oslovení lze rozdělit na dva hlavní typy:

Nepřímé oslovení (indirect approach)

Jedná se o takové oslovení, kdy nedáš přímo najevo svůj zájem a místo toho použiješ nějakou záminku. Typicky můžeš položit nějakou otázku, která nijak nenapovídá, že by ses chtěl seznámit, a pak nastartovaný dialog udržíš. První otázka může být cokoliv - zeptáš se na cestu, na názor, doporučení apod. Přechod od odpovědi k nějakému jinému tématu může být náročný, ovšem lze také přejít od nepřímého k přímému oslovení ("víš, poslouchej, ty se mi vlastně moc líbíš, máš krásné oči, odkud jsi?"). Někdy se může stát, že žena, které jsi nedal najevo svůj záměr, je zmatená a nejistá, protože neví, o co ti jde doopravdy.

Mezi výhody patří:

 • Situace vypadá přirozeněji a je méně agresivní, takže hlavně začátečník nemusí tolik bojovat se strachem z projevení zájmu, odmítnutí apod.
 • Díky skrytí prvotního zájmu se může podařit vyhnout se rychlému odmítnutí - platí hlavně po pokročilé, kteří umí na otevírák dobře navázat.

Nepřímé oslovení však obvykle vyžaduje více kreativity.

Přímé oslovení (direct approach)

Jedná se o takové oslovení, kdy naopak dáš přímo najevo svůj zájem. Typickým způsobem, jakým dáš najevo svůj zájem, může být například kompliment. Účelem komplimentu není vlichotit se ženě, ale sdělit jí, proč s ní mluvím. Je možné také říct, že se chceš seznámit, nicméně chtít se hned seznámit je poněkud "needy". Pokud máš nějaké sebehodnocení, neseznamuješ se jen tak s někým. Pokud se chceš seznámit hned, tvá potřeba seznámit se je tak vysoká, že je ti v podstatě jedno, s kým se seznámíš. To pak ukazuje na tvou nízkou hodnotu.

Pro dosažení přirozenosti je dobré oslovit jen ženu, která se ti něčím opravdu velmi zalíbila, a sdělit jí to přesně jako ten důvod, proč jsi ji oslovil tak, jak to je, podle pravdy.

Mezi výhody patří:

 • Porážka strachu z projevení opravdového zájmu a tím budování silné sebedůvěry
 • Budování své osobnosti jako člověka, který je přímý, opravdový, za nic se neschovává, čímž opět získáš silnou sebedůvěru

Otevírák (opener, pickup line)

Typicky se tím myslí přesná věta, kterou při oslovení řekneš jako první. Může to být prosté "Ahoj", nebo kompliment při přímém oslovení, nebo existují i seznamy doporučených otevíráků.

Pokud oslovuješ velmi často, pak je velmi vysoká pravděpodobnost, že se z tvého otevíráku stane rutina, i se všemi výhodami a nevýhodami, které z toho plynou.

Strach z oslovení (approach anxiety)

Velkým problémem je strach z oslovení, který způsobuje, že i když se ti nějaká žena líbí, nakonec ji neoslovíš. Strach z oslovení je vlastně strachem z odmítnutí či strachem ze společenského znemožnění (což je vlastně totéž). Pokud oslovení odkládáš, strach obvykle časem ještě narůstá, a z oslovení se stává vnitřní boj. Pokud žena vidí a rozezná, že se zdráháš ji oslovit, působí to velmi neatraktivně, neboť muž vypadá jako zbabělec. Žena potřebuje muže, který by ji chránil, a jak ji může chránit někdo, kdo se bojí i jí samotné?

Strach z oslovení je obrovská překážka pro začátečníka a týká se i většiny pokročilejších. Se strachem je třeba bojovat, aby se neustále vytvářely nové příležitosti.

Výmluva (excuse)

Každý pickuper, který pár oslovení udělal (a neudělal) dobře ví, že lidský mozek je přímo geniální, pokud jde o vymýšlení nejrůznějších výmluv. Jako např.

 • Tahle je na mě příliš stará
 • Tahle je na mě příliš mladá
 • Tahle vypadá, že spěchá, nechci ji rušit
 • Tahle má sluchátka, nechci ji rušit

atd.

Co dělat?

 • Překonávej strach z oslovení. Obvykle pomáhají vnitřní pravidla, pro které se rozhodneš a kterými se budeš řídit, např.:
  • Každý den oslovíš alespoň jednu ženu. Tím se vytváří a udržuje sebe-přesvědčení, že svůj strach dokážeš překonat
  • Pravidlo 3 sekund. Od chvíle, kdy se mi žena zalíbí, máš 3 vteřiny na to, abys ji oslovil - cílem je obejít problém, kdy strach roste postupně a využít toho, že na začátku je ten strach menší. Zároveň je oslovení spontánnější, jelikož nemáš čas vymyslet, co vlastně přesně řekneš, a tím je i přirozenější. Samotná žena si také nestihne všimnout, že se chystáš ji oslovit, což může být prospěšné.
  • No excuse. Výmluvy je nutno ignorovat a potlačit. Pokud se ti žena líbí, musíš ji oslovit.
 • Zkus zvýšit pravděpodobnost dalšího setkání. Např.:
  • Jako kontakt si vezmi sociální síť (např. Facebook) jen tehdy, pokud máš na nich dobrý profil. Pokud nemáš, preferuj jiná kontakt (např. telefonní číslo) [1]. Kvalita profilu se může projevit na tom, jak bude žena vnímat tvou hodnotu.
  • Když si bereš kontakt, vezmi do ruky její telefon, ulož v něm sám sebe a napiš si z něj zprávu [1]. Když budeš později psát ty jí, budeš vlastně odpovídat na její zprávu, což bude podvědomě zvyšovat hodnotu tvé zprávy.
  • Během oslovení si s ní v dobrém okamžiku vyfoť selfie nebo natoč video [1]. Později, když ženu kontaktuješ znovu, můžeš fotku/video ke své zprávě přiložit a tím jí připomenout/opětovně vyvolat pozitivní emoce z vašeho setkání (kotva).

Kontroverze

Mnoho lidí může považovat takové oslovení za příliš vlezlé, otravné, vtíravé. To je velmi typické omezující přesvědčení. Může to tak být, ale i nemusí. Nikdo neříká, že musíš být dotěrný jako pankáč, který u tebe žebrá o drobák. Uvědom si, jaký je rozdíl v tom, když tě na ulici osloví někdo, kdo žebrá o peníze a někdo, kdo se ptá na cestu. Ten první se tváří (často úmyslně) jako co největší ubožák a ty ho pak přesně tak vnímáš. Když se někdo zeptá na něco normálně a sebevědomě, tak ho taky bereš jako normálního člověka s normální otázkou. Ostatně mnoho pickuperů, kteří již pár oslovení mají za sebou, se setkává s kladnou odezvou, někdy velice kladnou. Mnoho žen přímé oslovení velice potěší, neboť jej přijímají jako velký kompliment. Mnoho žen také ocení odvahu muže.

Dalším argumentem proti nahodilému oslovení je, že motivem je pouze vzhled ženy a někomu to může připadat povrchní. Ano, je to tak, ovšem je pokrytecké tvrdit, že vzhled ženy není důležitý. Pokud by to tak bylo, nebyla by tak důležitá móda, značkové pěkné oblečení, ženy by nepoužívaly make-up atd. Dokud ženu neznáš, znáš jen její vzhled. Když ženu oslovíš, vytvoříš tím příležitost zjistit i její další kvality.

Odkazy