Odmítnutí

Z PUAPEDIA
Přejít na: navigace, hledání

Odmítnutí ženou se v pickupu hodně řeší a analyzuje. Pro pickupera je velmi nepříjemné a je to něco, čemu se snaží vyhnout. Odmítnutí jsou zde myšleny různé situace:

 • Pokoušíš se oslovit ženu, ona tě ignoruje, projevuje nezájem.
 • Pokoušíš se psát si se ženou, ona neodpovídá.
 • Pokoušíš se dát najevo svůj zájem, ona ti vysvětluje, že preferuje kamarádství.
 • Pokoušíš se ženu políbit, ona ti uhýbá.
 • Rozchod ze strany ženy může být také forma odmítnutí.
 • atd.

Důvody odmítnutí

Důvodů k odmítnutí může být celá řada. U většiny odmítnutí se nikdy nedozvíš, proč k němu došlo, s tím se musíš smířit.

 • Nelíbí se jí tvůj vzhled, vystupování, řeč těla, tón hlasu, pach z úst.
 • Nemá právě čas, je zaneprázdněná, někam spěchá, něco řeší.
 • Je překvapení situací, kterou nečekala a která se jí nestává. Není na ni připravena.
 • Bojí se tě, (zatím) ti nedůvěřuje. Jsi tedy moc rychlý a ona potřebuje více času, aby ti začala důvěřovat.
 • Je cizinka a stydí se (nebo vůbec neumí) mluvit tvým jazykem (anglicky, česky).
 • Má někoho jiného. I když to není přítel nebo manžel, možná je do někoho zamilovaná, třeba i tajně.
 • Muži ji nepřitahují.
 • Ví, že brzy zemře (nemoc, sebevražda), takže navazování romantického poměru nemá smysl a ublížilo by ti.
 • atd.

Strach z odmítnutí

Mnoho mužů se odmítnutí bojí hlavně proto, že to ublíží jejich sebehodnocení - a proto se vyhýbají oslovení ženy či projevení zájmu. Pokud máš o sobě dobré mínění, pak by případné odmítnutí mohlo tvou sebedůvěru podlomit a ublížit tvému egu.

Falešné odmítnutí

Odmítnutí někdy nemusí být opravdové, protože:

 • Jde jen o automatickou reakci. Pokud ženu muži oslovují často, může si vypěstovat návyk odmítat jako automatickou reakci, někdy dokonce za pomocí nějaké lži ("mám přítele"). Někdy se tak může stát, že takto odmítne muže, o kterého by případně měla zájem, jen si nestihla svou reakci a postoj lépe promyslet. Někdy se stane, že ženu osloví na ulici muž, ona jej nejdříve odmítne, ale později toho lituje. Příčinou takové automatické reakce může být i strach, žena se může cítit ohrožena.
 • Testuje tě. Ženy občas podvědomě testují tvou sebedůvěru, odhodlání nebo opravdovost tvého zájmu o ni. Pokud tě odmítnutí rozhodí, zjevně si nevěříš, a to je informace, kterou žena hledá - také ti nebude přisuzovat velkou hodnotu. Podobně, pokud tě její první odmítnutí odradí, může to kromě nízkého sebevědomí znamenat i to, že tvůj zájem o ni je spíše povrchní - a to pro ni také nemá velkou hodnotu.
 • Atraktivita může vzniknout postupně. Je možné, že první dojem nebyl nejlepší, ale to není tak důležité - můžeš se jí začít líbit s tím, jak tě bude poznávat - pokud tomu dá šanci

Co dělat?

Jak se zbavit strachu z odmítnutí?

 • Zvyknout si. Pokud budeš ženy oslovovat často, odmítnutí nebude neobvyklá věc, přestaneš jej řešit a nebudeš jej brát osobně.
 • Nebrat odmítnutí osobně. Chápej, že ona neodmítla tebe, jen tu situaci [1] a její důvody nemusí mít s tebou nic společného (viz. výše). Ona tě nezná, nic o tobě neví, nemůže tě hodnotit a možná ne pochopila situaci - že by vlastně měla být ráda [2]. A i kdyby důvodem odmítnutí bylo její negativní hodnocení tebe, tak je to její problém, ne tvůj - některé ženě se líbíš, jiné ne, obráceně to platí taky - některé ženy se líbí tobě, jiné ne, ale to nevypovídá nic špatného o těch, které se ti nelíbí.
 • Ber odmítnutí jako normální věc.
  • Je to součást učícího procesu. Když ses učil chodit, taky jsi dlouho padal, to je normální. Odmítnutí je zkušenost, kterou potřebuješ také mít, aby ses posunul dál [1].
  • Je to součást života. Ať jsi sebelepší, vždycky budeš někdy narážet na neúspěchy, se kterými se budeš muset vyrovnat [3].
 • Chápat, že odmítnutím ona přišla o tebe, ne ty o ni. Tys po ní vlastně nic nechtěl, tys nabízel a ona nechtěla, její smůla. Takto si nastavit mysl je obtížné, je třeba k tomu mít vysoké sebevědomí a hojnost. Je však třeba být opatrný - myslet si, že máš vyšší hodnotu, než ona, může vést k namyšlenosti a velkému egu.

Další informace:

Jak předejít odmítnutí

Odmítnutí se úplně předejít nedá, obrovský vliv má náhoda (to znamená příčiny, které nelze předvídat). Pokud se snažíš předejít odmítnutí, pravděpodobně jsi needy a budeš se uchylovat k manipulativním technikám. Zdravější přístup je pracovat na svém sebevědomí - tím budeš na ženy lépe působit a také ti lépe půjde půjde vyrovnat se s odmítnutím.

Jak na odmítnutí reagovat

Nejdříve je potřeba se s odmítnutím emocionálně vyrovnat. Pokud máš po odmítnutí silné negativní emoce a tvé ego se cítí ublíženě, platí stejné pravidla, jako u strachu z odmítnutí (výše).

Velká diskuse se v pickupu často týká rozhodnutí, zda odmítnutí akceptovat a nechat ženu být, nebo se o ni nadále pokoušet.

S přihlédnutím na možnost falešného odmítnutí se v pickupu často diskutuje, zda tedy odmítnutí přijmout nebo nepřijmout:

 1. Přijmout odmítnutí (či rozchod) a odejít. Tato možnost je vhodná, pokud máš tendenci dolízat a být needy. Je to cesta, jak můžeš sám sobě potvrzovat svou hodnotu - můžeš být na sebe právem hrdý, že odcházíš se vztyčenou hlavou. Zároveň přitom ochráníš své emoce, neboť máloco je horší ve vztazích, než falešná naděje. Rovněž je to samozřejmě jediná volba, pokud tě žena odmítla velmi důrazně, a je si očividně jistá, že opravdu nemá zájem. Pak je třeba její rozhodnutí respektovat.
 2. Nepřijmout odmítnutí a pokračovat. Pokud máš pocit, že odmítnutí by mohlo být falešné, perzistence by mohla být dobrá volba.
  • Pro ženy jsou atraktivní muži, kteří se nevzdávají a jsou si za svým. To ale znamená, že si opravdu nepřestaneš jít za svým a budeš nadále projevovat svůj zájem. Pokud se po odmítnutí stáhneš zpátky, ale budeš se ženou nadále komunikovat, pravděpodobně skončíš jako její zoufalý kamarád.
  • Snaž se nebýt jsi vlezlý a otravný. Je potřeba hodně empatie, sebereflexe a zkušeností, abys to rozeznal. Vlezlí bývají často pickupeři, kteří jsou needy, nebo jsou dokonce ženou posedlí.
  • Je dobré odhadnout, jak moc se ti vyplatí riziko, že z toho stejně nic nebude.
  • Perzistence je často velmi efektivní při pokusu o polibek, první pokus je velmi často odmítnut, ale další pokus po pár minutách se již může podařit. Naopak málo efektivní bývá například při psaní zpráv, pokud žena neodpovídá.

Odkazy