Manipulace

Z PUAPEDIA
Přejít na: navigace, hledání

Manipulace muže je úmyslné chování, jehož cílem je skrytě (nenápadně) ovlivnit názor a/nebo rozhodnutí ženy. Pro manipulaci je charakteristické to, že žena, která je manipulovaná nesmí vědět, že se chovám schválně tak, abych ji ovlivnil a také to, že muž to chování neaplikuje podvědomě, ale naprosto cíleně. Správný chlap nemá nic takového zapotřebí, protože ten ví, kdo je, co dělá a proč a jeho přirozenost je podle něj dost dobrá pro každého.

Příklady manipulativního chování

 • Podlézání. Kupování dárečků, květin, placení za ženu, atd. Toto chování je typické pro ne-pickupery, hlavně tzv. hodné chlapce. Je to nejběžnější a nejznámější forma manipulace. Manipulativní je proto, že se tváříš, jako bys dával, i když ve skutečnosti chceš brát (chceš si tím ženu získat a o to ti jde primárně).
  • Podlézání navyšuje tvou investici a pokud ti žena nic nevrací, pak snižuje tvou atraktivitu a tím je navíc velice kontraproduktivní.
 • Používání rutin, které nevychází z tebe - rutiny používáš kvůli efektivitě a jde ti jen o výsledek, což před ženou skrýváš
  • Rutiny, které mají podvědomě ovlivnit její rozhodnutí, např.
   • Úmyslně používáš otázky bez záporu. Místo aby ses zeptal Nechceš se mnou na kafe?, tak se zeptáš Zajdeš se mnou na kafe? Mnoho pickuperů věří, že zápor v tázací větě ženě automaticky vsugeruje negativní odpověď na pozvání, takže se úmyslně ptá kladnou větou.
   • Zveš úmyslně asertivně. Místo, aby ses zeptal Zajdeš se mnou na kafe?, tak ji vyzveš Pojď se mnou na kafe, nebo oznámíš V úterý zajdeme na kafe - mnoho pickuperů věří, že když se vyhneš otázce, tak se vyhneš i záporné odpovědi.
   • Rozhodovací nůžky. Další možnost je zeptat se Který den máš čas na kafe, v úterý nebo ve středu? - mnoho pickuperů věří, že když se zeptáš tímto způsobem, žena se chybí na rozhodování ze dvou nabídnutých možností a vůbec ji nenapadne třetí možnost, a to že by pozvání úplně odmítla.
 • Používání nepřímých oslovení - pokud oslovíš nepřímo, předstíráš, že ti jde o něco jiného, než abys zahájil konverzaci se ženou, i když opak je pravdou. Pak se tváříš, že jste se zapovídali jen náhodou.
  • Negy. Úmyslné popichování za účelem zvýšení tvé vnímané hodnoty a snížení její hodnoty.
  • Push-pull. Úmyslné střídání zájmu a nezájmu pro demonstraci toho, že nejsi needy.
 • Řeč těla - úmyslná kontrola své řeči těla za účelem demonstrace své sebedůvěry (ačkoli sebedůvěra tak vysoká není)
 • Tón hlasu - úmyslná kontrola tónu svého hlasu za účelem demonstrace své sebedůvěry (ačkoli sebedůvěra tak vysoká není)

Co dělat?

Vyhýbat se návodům, které tě nabádají k předstírání čehokoli, co tobě samotnému není přirozené.

Kontroverze

Protiargumenty proti manipulaci jsou:

 • Morální stránka - součástí manipulace je často nějaká (byť malá) lež či zatajování (obvykle zatajení samotné manipulace). Manipulace je nerespektování ženy ve smyslu, že jí odpíráš právo rozhodnout se sama nezávisle a ponižuješ ji na úroveň automatu, který při určitém vstupu vyprodukuje určitý výstup.
 • Riziko odhalení - u většiny popsaných technik je riziko odhalení nízké, nicméně pokud manipulovaná žena manipulaci prohlédne, ztrácíš její respekt, protože jednak manipulací nerespektuješ ty ji, ale také ona ví, že maniuluješ proto, že jsi vlastně needy (potřebuješ ji).
 • Manipulace je needy - pokud máš potřebu manipulovat, velmi pravděpodobně to vychází z nedostatku a ze tvé nízké sebedůvěry, neboť si myslíš, že bez manipulace bys výsledku nedosáhl. Zároveň však výsledek potřebuješ natolik, aby ses k manipulaci uchýlil (na úkor své sebedůvěry a morálního kodexu). Je tedy mnohem zdravější od manipulativních technik upustit a pracovat na své sebedůvěře.

Mnoho koučů a lektorů svádění tuto argumentaci popírá a uvádí další argumenty, např.:

 • Slovo manipulace má příliš negativní zabarvení, manipulace je v každodenním životě běžná. Podle této definice je manipulací i obyčejný úsměv. Ano, úsměv či komplimenty mají sice jako hlavní cíl získat si náklonnost ženy, ale to se o nich všeobecně ví, a proto není třeba je považovat za tak špatné. Jednoduché přirovnání: když vidíš zaplacenou inzertní stránku a víš že se jedná o reklamu, a tolik ti to nevadí. Pokud je zaplacená recenze produktu, u které čekáš nestrannost, takže nevíš, že se jedná vlastně o zkreslené informace, pak se jedná o velmi silnou manipulaci a je velmi amorální. Úsměvy či komplimenty jsou v tomto smyslu podobné malé reklamě, která nevadí, ale i ty by měly být nejlépe úplně přirozené.
 • Toto ale není manipulace, je to jen nástroj stát se lepším člověkem. Často se jedná jen o racionalizaci a skutečným účelem ve skutečnosti není stát se lepím člověkem, ale dosáhnout výsledku u konkrétní ženy.

Pro mnoho koučů a lektorů svádění je přítomnost manipulace v pickupu tak znepokojivá, že se kvůli ní ohrazují vůči celé PUA komunitě a nepřejí si být s ní jakkoli spojováni.