Hlavní strana

Z PUAPEDIA
Přejít na: navigace, hledání

PUAPEDIA - pickuperská encyklopedie

PUA je zkratka z Pick-Up Artist, což je označení muže, který se úmyslně a cíleně zabývá sváděním žen. Cílem této stránky je zmapovat znalosti, které se světa pickupu týkají a poskytnout co nejlepší přehled informací z této oblasti z mužské perspektivy (dámy snad prominou). Ústředním tématem je nalezení konečné odpovědi na následující otázku:

Jak svést ženu?

Existuje mnoho odpovědí a tato encyklopedie se jimi zabývá, nicméně nejdříve je důležité odpovědět na dvě jiné otázky:

 • Proč chceš svádět ženu/ženy
 • Proč se ti nedaří svádět ženu/ženy

Nejobvyklejší situace muže, který se k pickupu dostane, je taková, že se mu se ženami nedaří. Cítí se s nimi nesvůj, neví, co má dělat, dlouhodobě se mu nedaří najít partnerku. Cítí ve svém životě a ve svém mezeru, necítí se kompletní, úplný, cítí se méněcenný. Chce tento problém vyřešit, proto vyhledal pickup komunitu. U takového muže je nejpalčivější problém, že staví ženu/ženy na piedestal, tedy že jí/jim dává větší hodnotu, než sám sobě. To má různé příčiny a mnoho důsledků, které vedou k situaci, ve které se takový muž nachází. Pro takového muže je ideální svůj problém pochopit, přiznat si a vyřešit.

Jiná je situace muže, který sice se ženami úspěšný je, ale chce se rozvíjet ještě více. Zajímá ho psychologie, která se za sváděním skrývá, chce u žen dosahovat větších úspěchů, a vnímá pickup jako svůj koníček. Zde vlastně žádný skutečný problém neexistuje.

Co dělat?

Pokud chceš najít partnerku nebo máš pocit, že hlavně hledáš cestu k tomu, aby ti seznamování připadalo normální, pak si přečti návod, jak nestavět ženy na piedestal. Jinak si můžeš nalézt téma, jaké tě zajímá.

Naučit se svádět ženy je dlouhodobý proces, na to neexistuje žádná zázračná tabletka. Typický pickuper se vyvíjí přibližně v těchto krocích [1]:

 1. Nízká sebedůvěra, strach a neúspěchy se ženami
 2. Objev existence pickup světa
 3. Sebevzdělávání a masivní akce
 4. Získání prvních zkušeností a výsledků
 5. Postupné získávání sebedůvěry a schopnosti být přirozený
 6. Přerod ve skutečného chlapa, pro kterého jsou ženy samozřejmostí

Kontroverze

Pickup je mnoha komunitami i jednotlivci kritizován a je na něj pohlíženo negativně. Zde jsou nejčastější důvody takové kritiky:

 • Manipulace. Mnoho pickuperských technik zahrnuje určitou úroveň manipulace - předstírání, přetváření se, hraní si na někoho jiného, než kým jsi doopravdy. Cílené ovládání svého chování pro dosažení jiného hodnocení u ženy, než by tomu bylo, pokud by se pickuper choval tak, jak je zvyklý. Opakování naučených vět a rutin zakrývá tebe, kdo jsi, tvou skutečnou osobnost. Manipulace je obvykle vnímaná velmi negativně, neboť zatajuješ důležité informace. Pokud předstíráš, že je žena ta pravá a že sis vybral právě jen ji a žádnou jinou, i když to není pravda, je to silně manipulativní a velice amorální.
 • Příliš vysoká investice. Pro osoby, které nejsou zatíženy problémy pickupera, je seznamování se běžná a normální věc. Proto při pohledu na pickupery vidí jejich snažení jako obrovskou investici (časovou, finanční, mentální), která vlastně v jejich očích snižuje hodnotu pickupera (je to needy) a vzbuzuje (často oprávněné) pochybnosti o úspěšnosti takového snažení. V jejich očích si pickuper hraje, že se seznamovat umí, i když to očividně neumí - a chybí pochopení toho, že se to pickuper vlastně učí, aby to uměl.
 • Jde jen o sex. PUA komunita řeší svádění v tom smyslu, že primárním cílem je sex, nikoli vztah. Hlubší vztah a láska se v PUA komunitě moc neřeší. Považování sexu jako nejvyšší cíle působí povrchně a needy (neboť jeho prioritizace ukazuje na tvou velmi vysokou potřebu sexu i na to, že máš vlastně sexu nedostatek).
 • Objektivizace žen. Pickup často o ženách hovoří jen jako o objektech pro uspokojení potřeb pickupera, což je pro ženy velmi dehonestující. Na ženy je často pohlíženo a pickupeři se k ženám chovají, jako by to byli testovací králíci. Mluví se o sexismu, popř. sexuálním obtěžování. Těmto extrémům se však Puapedia vyhýbá, preferován je velmi vysoký respekt k ženě a jejímu přání. Tabuizování a stigmatizaci oboustranné sexuální touhy však považujeme za pokryteckou.
 • Takto lze získat pouze určité typy žen. Existují také názory typu "na chytrou ženu tohle nebude fungovat". Tato připomínka se však týká spíše manipulativních technik, které Puapedia nepodporuje.
 • To není umění, ale jen statistika. Ano, aktivní pickuper osloví opravdu velké množství žen, takže jeho úspěch nespočívá v jeho umění, ale ve zvýšení počtu příležitostí. To je pravda hlavně pro začínající pickupery, kteří si teprve budují své sebedůvěru, nicméně později statistická úspěšnost výrazně vzroste. I kdyby to tak nebylo, i přesto má pickup pro pickupera smysl, neboť mu přinese možnost najít si partnerku, se kterou bude šťastný.

Pro některé kouče a lektory svádění je "temná stránka" pickupu tak znepokojivá, že se kvůli ní ohrazují vůči celé PUA komunitě a nepřejí si být s ní jakkoli spojováni.

Odkazy

 1. Neil Strauss - Hra