Hlavní strana

Z PUAPEDIA
Verze z 9. 10. 2018, 17:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Co dělat?)
Přejít na: navigace, hledání

PUAPEDIA - pickuperská encyklopedie

PUA je zkratka z Pick-Up Artist, což označení muže, který se úmyslně a cíleně zabývá sváděním žen. Cílem této stránky je zmapovat znalosti, které se světa pickupu týkají a poskytnout co nejlepší přehled informací z této oblasti z mužské perspektivy (dámy snad prominou). Ústředním tématem je nalezení konečné odpovědi na následující otázku:

Jak svést ženu?

Existuje mnoho odpovědí a tato encyklopedie se jimi zabývá, nicméně nejdříve je důležité odpovědět na dvě jiné otázky:

 • Proč chceš svádět ženu/ženy
 • Proč se ti nedaří svádět ženu/ženy

Nejobvyklejší situace muže, který se k pickupu dostane, je taková, že se mu se ženami nedaří. Cítí se s nimi nesvůj, neví, co má dělat, dlouhodobě se mu nedaří najít partnerku. Cítí ve svém životě a ve svém mezeru, necítí se kompletní, úplný, cítí se méněcenný. Chce tento problém vyřešit, proto vyhledal pickup komunitu. U takového muže je nejpalčivější problém, že staví ženu/ženy na piedestal, tedy že jí/jim dává větší hodnotu, než sám sobě. To má různé příčiny a mnoho důsledků, které vedou k situaci, ve které se takový muž nachází. Pro takového muže je ideální svůj problém pochopit, přiznat si a vyřešit.

Jiná je situace muže, který sice se ženami úspěšný je, ale chce se rozvíjet ještě více. Zajímá ho psychologie, která se za sváděním skrývá, chce u žen dosahovat větších úspěchů, a vnímá pickup jako svůj koníček. Zde vlastně žádný skutečný problém neexistuje.

Co dělat?

Pokud chceš najít partnerku nebo máš pocit, že hlavně hledáš cestu k tomu, aby ti seznamování připadalo normální, pak si přečti návod, jak nestavět ženy na piedestal. Jinak si můžeš nalézt téma, jaké tě zajímá. Typický pickuper se vyvíjí přibližně v těchto krocích [1]:

 1. Nízká sebedůvěra, strach a neúspěchy se ženami
 2. Objev existence pickup světa
 3. Sebevzdělávání a masivní akce
 4. Získání prvních zkušeností a výsledků
 5. Postupné získávání sebedůvěry a schopnosti být přirozený
 6. Přerod ve skutečného chlapa, pro kterého jsou ženy samozřejmostí

Kontroverze

Pickup je mnoha komunitami i jednotlivci kritizován a je na něj pohlíženo negativně. Zde jsou nejčastější důvody takové kritiky:

 • Manipulace. Mnoho pickuperských technik zahrnuje určitou úroveň manipulace - předstírání, přetváření se, hraní si na někoho jiného, než kým jsi doopravdy. Cílené ovládání svého chování pro dosažení jiného hodnocení u ženy, než by tomu bylo, pokud by se pickuper choval tak, jak je zvyklý. Opakování naučených vět a rutin zakrývá tebe, kdo jsi, tvou skutečnou osobnost. Manipulace je obvykle vnímaná velmi negativně, neboť zatajuješ důležité informace. Pokud předstíráš, že je žena ta pravá a že sis vybral právě jen ji a žádnou jinou, i když to není pravda, je to silně manipulativní a velice amorální.
 • Příliš vysoká investice. Pro osoby, které nejsou zatíženy problémy pickupera, je seznamování se běžná a normální věc. Proto při pohledu na pickupery vidí jejich snažení jako obrovskou investici (časovou, finanční, mentální), která vlastně v jejich očích snižuje hodnotu pickupera (je to needy) a vzbuzuje (často oprávněné) pochybnosti o úspěšnosti takového snažení. V jejich očích si pickuper hraje, že se seznamovat umí, i když to očividně neumí - a chybí pochopení toho, že se to pickuper vlastně učí, aby to uměl.
 • Jde jen o sex. PUA komunita řeší svádění v tom smyslu, že primárním cílem je sex, nikoli vztah. Hlubší vztah a láska se v PUA komunitě moc neřeší. Považování sexu jako nejvyšší cíle působí povrchně a needy (neboť jeho prioritizace ukazuje na tvou velmi vysokou potřebu sexu i na to, že máš vlastně sexu nedostatek).
 • Objektivizace žen. Pickup často o ženách hovoří jen jako o objektech pro uspokojení potřeb pickupera, což je pro ženy velmi dehonestující. Na ženy je často pohlíženo a pickupeři se k ženám chovají, jako by to byli testovací králíci. Mluví se o sexismu, popř. sexuálním obtěžování. Těmto extrémům se však Puapedia vyhýbá, preferován je velmi vysoký respekt k ženě a jejímu přání. Tabuizování a stigmatizaci oboustranné sexuální touhy však považujeme za pokryteckou.
 • Takto lze získat pouze určité typy žen. Existují také názory typu "na chytrou ženu tohle nebude fungovat". Tato připomínka se však týká spíše manipulativních technik, které Puapedia nepodporuje.
 • To není umění, ale jen statistika. Ano, aktivní pickuper osloví opravdu velké množství žen, takže jeho úspěch nespočívá v jeho umění, ale ve zvýšení počtu příležitostí. To je pravda hlavně pro začínající pickupery, kteří si teprve budují své sebevědomí, nicméně později statistická úspěšnost výrazně vzroste. I kdyby to tak nebylo, i přesto má pickup pro pickupera smysl, neboť mu přinese možnost najít si partnerku, se kterou bude šťastný.

Pro některé kouče a lektory svádění je "temná stránka" pickupu tak znepokojivá, že se kvůli ní ohrazují vůči celé PUA komunitě a nepřejí si být s ní jakkoli spojováni.

Odkazy

 1. Neil Strauss - Hra